Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालीका-११

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालीका-११


कृष्ण पौडेल
कृष्ण पौडेल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

मनिता कार्की
मनिता कार्की

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852844401

तुलसी भट्टराई
तुलसी भट्टराई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9851165962 (प्रवक्ता) 9851165962