Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ. विच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा रापअनं/श्रेणीविहीनहरुकाे कार्यविवरण (२०७७ श्रावण)

2077-05-10

2077-05-10


ओखलढुंगा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अमनचैन,विपद व्यवस्थापन,सेवाप्रवाह तथा सुशासन कायम गर्ने सम्वन्धमा श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अन्य राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको कार्यविवरण

Attached Files