Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

मुआव्जा सम्बन्धी अभिलेख, २०७७

2077-05-16

2077-05-16


ओखलढुंगा जिल्लामा आ.व. २०७५।७६ देखि २०७६।७७ सम्म विभिन्न विकास आयोजनाका लागि मुआव्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार प्राप्त गरिएका जग्गा तथा मुआव्जा/क्षतिपूर्ति विवरण (जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७७ को वुदान २७ अनुसार तयार गरिएको)

Attached Files