Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरुको स्थिति प्रतिवेदन २०७७, ओखलढुंगा

11 महिना अगाडी

2077-06-26


ओखलढुंगा जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरु मध्ये लामो समयदेखि अलपत्र परेका रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरुको स्थिति प्रतिवेदन  २०७७, आम लाभ्रग्राही तथा सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिएको ।

Attached Files