Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

MRP राहदानीका लागि मिति २०७७-८-१४ देखि २०७७-१०-०५ गतेसम्म संकलन गरिएको MRP राहदानी तयार भई आई सकेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति स्वय, आफ्नो सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र लिई‌ उपस्थित भई आफ्नो MRP राहदानी बुझ्न आउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।