Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

कैदीहरुबाट भएको अपराधको कारण पहिचान सम्वन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७

9 महिना अगाडी

2077-08-22


जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७७ अनुसार कारागार कार्यालय ओखलढुंगामा रहेका कैदीहरुमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा  पहिचान भएका अपराधका कारण सहितको सर्वेक्षण प्रतिवदेन 

Attached Files