Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुङ्गा

सिद्धिचरण नगरपालिका-११, ओखलढुङ्गा

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको चल अचल (जग्गा, भवन र सवारी साधन) सम्पत्तिको अभिलेख, २०७७ ओखलढुंगा

2077-05-31

2077-05-31


ओखलढुंगा जिल्लामा सञ्चालित सरकारी निकायहरु(स्थानीय तह समेत)को स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति(जग्गा,भवन तथा सवारी साधन)को अद्यावधिक अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ।आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरुको संरक्षण र उपयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई अनुरोध छ।

Attached Files